در مورد سايت
(80%) 4
عالى
(0%) 0
خوب
(0%) 0
متوسط
(20%) 1
ضعيف

تعداد شرکت کنندگان : 5